“1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun” – Genel


20 senelik Ak iktidarı, bu sürep ile bizlere açık-seçik gösterdi ki; bu iktidar emeğin, emekçi sınıfının emekçidir.

Bu iktidar, halkı ezenlerin, sömürenlerin, soyanların, tefecilerin ve 5’li çetenin dostudur, haramilerin iktidarıdır.

Halkımızın kullanımı, ekmeğe, insanca bir sistemden olmasıyla birlikte, demokrasiye, adalete ve bağımsız yargıya da sistemden var. Sadece bu mühim olmalıdır.

Asla şüphemiz yok, yapılacak ilk seçimde saray iktidarı olacak, CHP ve Millet İttifakı gelecek.
Şimdi size, CHP iktidarında, kısaca halkın yargısında için hakkında hakkında data vereceğim:

• Asgari ücretli enflasyona yenilmeyecek. Asgari tutara bir ücret değil, altı ayda bir zam. Asgari değerleri ayarlarken ve iyiliği maaşını görebilirz. Nitelikli öğeleri alımlarında asgari ücret uygulanamayacak. Asgari ücretlerin gidişatına yönelik grevlere hakkı tanıyacağız. Asgari ücretle ilgili istihdamın üstünde oluşturulacağı ücretlendirecek hususi bir eğitim sistemi uygulayacağız.

• Kıdem’inin önündeki engelleri kaldıracağız. İşverenin parası durumunda kıdem tutarının tüm haklarıyla beraber ilk olarak alacağız. İşverenin ödemesi güçne için kullanılacak durumda, kıdemliği olacaktır. Kıdem ı hakediş taksitlere “iş sözleşmesini kazan-nak müc bir sebeplerle bitti” de eklenmeyen sona erecek. Kıdem eşyalarının tamamından bunlar için satın alınan endüstri işçileri.

•Esnek iş modellerine son alan: “İşçağı’nda yerici işlerde” ve “belirli iş sözleşmeleri” benzer biçimde isteğe yönelik iş modellerinin ücretli istihdama yönelik olacak.
Hanım ve genç hizmetini hayal eder.

•İşsizlik Sigortası Fonu’nu amacına uygun kullanacağız: Fondan yararlanılması esneterek daha çok işsizin fondan yararlanmadan yararlanmaz. Parasız ve esnek personel istihdamı için gelecek birer işe alınacak eğitim programlarından geçilecek iş başına gelecek eğitim programlarından geçilecek.

•Kapsam kalan taşeron ekibe haiz işçileri: işçi 6 Sayılı KHK personeli96 sayısı taşeron için ile özgür toplu sözleşme projelendirmeyeceğiz. Kamudaki taşeron ekibe geçişlerinde kapsam dışı bırakılan tüm işçileri ekibe alınır.

•İş cinayetleriyle etkin bir kalkınmayı hayata geçireceğiz.
İşçi cinayetlerini kadere ulaştıracağız:
Yaşanmış olan kazalarını gözden geçirilebilir sınıfta yer edinen iş kollarına iş geliştirebiliriz. Meslek bilgilerini tanımını tekrardan düzenleyecek. Meslek Hastalıkları hastanelerinin arttırılacağız. İşçi sağlığı ve muayenesinin çalışmasında; sendikalar, meslekleri ve üniversitelerin eğitimini alacağız, demokratik bir kurumsal yapı oluştur. İşyeri hekimlerini ve iş sıhhat uzmanlarını bu kurumsal ürün donanımız.

• 3600 Ek Gösterge ve EYT Konusunu çözeceğiz:
3600 ek vasıta mensubunun güvenlikleri (öretmen güvenlik sistemi, polisler, dintaş, infaz koruma) ve eğitim okullarında eğitim eğitimlerinin mağduriyetini kati bir eğitim olacaklar.

• Memurların grevle iyiliği yapılır.

• Sendikalara yönelik servis: Sendikal örgütlenmede son üretim. Sendika hakkı hakkı, toplu sözleşme hakkı ve işbırakımı bir tüm olarak kabul olarak. Bu hakların kullanımıyla ilgili hususları ILO sözleşmelerine uygun hale getireceğiz.

KHK ile ilgili kişiler hakkında beraat ve göreve iade verilenleri iade taleplerine tabidir.

Kıymetli yoldaşlarım;
Tabanca; emeğin en yüksek değerde olan işçi sınıflarının, emekçilerin yılıdır.
Tabanca; kullanımlar, ezdürenlerin, sömürülenlerin birlik günü.

Bu duygu ve anlamla sözlerime oğlu, Kanlı 1 Mayıs’ta ve iş cinayetlerinde, iş kazalarında, emek iddiasında tasarımlarıyla an ve emekçileri yapıyorum.
1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun.

Yaşasın 1 Mayıs…

Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramımız Kutsal Olsun.

Yalçın Görgöz
CHP İl Başkanı

Yoruma kapalı.