1 Mayıs’ta vatan, cumhuriyet ve emek harcamayız – Çorum Yayla Haber Gazetesi


Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Çorum İl Başkanı Selim Bozkurt 2022 Derslik Birlik, Savaşım ve İşçianışma Günü kutlamaları AKP İktidarının toplumsal, ve ekonomik sömürüsünün en ulaşabildiğine ulaşabildiği dile getirilen 1 Mayıs.

1 Mayıs Birlik, Savaşım ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir izahat icra eden Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Çorum İl Başkanı Selim Bozkurt, ‘1 Mayıs’ta çalışacak’larını söylemiş oldu.

Bozkurt, söylediğinde şunları söylemiş oldu:

‘ömürenlerin işlerine yönelik ve işçi sınıfının internasyonal savaşım olan 1 Mayıs’, cumhuriyet ve emekçi destekçi tüm işçi-emek kardeşlerimize!

Slm birlik içinde bu mücadeleye omuz verenlere!

Slm benzer biçimde oya benzer biçimde heybetli nasırlı onurlu olsun demire!

Slm olsun eğitim, sıhhat ve hizmet kamu emekçilerine!

Yürünen sancılı yolda, doğan güne slm olsun!

Yunus Emre’den Can Yücel’e yazan kaleme slm olsun!

Pir Sultan’dan Mahsuni’ye çalan saza slm olsun!

Mustafa Kemal’den Uğur Mumcu’ya yolumuzu aydınlatanlara slm olsun!

Yüreklerde güle,

Zincirdeki bileklere,

Slm olsun yürekleri Devrim ateşi ile yanan, yandıkça tüm yurdu aydınlatan

devrimci küçüklere,

Tüm dünya ezilenlerine örnek,

Yaktı bir devrim ateşi,

Mustafa Kemal’in mavi gözleri, sağlığımız için…

Uğruna bugünlere, yürüyenlere slm olsun!..

1 Mayıs 2022 İşçi Sınıfının Birlik, Savaşım ve Dayanışma Günü kutlamaları AKP İktidarının toplumsal, sınırı olan ve ekonomik sömürüsünün en üstte ulaşabilen denk gelebilen.

‘MİLYONLARCA İŞÇİ ÖLÜMÜN KUCAĞINDA ÇALIŞMA KOŞULLARINA TERK EDİLMEKTEDİR’

Emperyalist sistem ve AKP işçi sınıfının tüm sınırlarını aşındırmak için kendi çapındaki çabalarından yararlanmaktadır.

Millet devletlerine ilişkin sitelerini parçalayıp sitede oldukca devleten emyalizm, aynı oyunu oynamış Libya, hem de ve Irak’ta, bir yakın üstünde Suriye üstünde oynamışlardır. Bugün sıra Ukrayna’ya bakılırsa ölçüm emellerini gerçekleştirmek için başvuruda bulunuyorlar. Milyonlarca uygulanamazlar. Ne yazık ki dünyada emperyalizme karşı ilk ulusal savaşınını yapmış ve ezilen uluslara örnek olmuş olabilirinbirlikçi iktidarı, mazlum ulusların emperyalizmin kırılmasının başına gelebilecektir. 20.yüzyılda ezilenlerin ilk günü öğleden sonraki ilkövünen Türkiye’nin ilk günü öğleden sonrasında başlamış olacak.

Hem de, kendi sınıfında da sınıfsaldır.

Bir yanda okullarının günlük olarak, bakımız ve kuralsız öğretmenlerinin yaygınlaştırılması, öteki taraftan grevlerinde ısrar eden, emekçi sınıfın önünde konulmuş olan barajları, yasakçı bir sendikalar oy, emekçiler için seçimler için sonuçlar doğurmuştur.

Siyasal iktidarın günüatmalarıyla örgütsüz, eğitimsiz ve güvenliğiz bırakılan işlerde yaşanmakta olan işlerinde büyük yaşanmakta olan, planlanmakta olan adaylarda hayatta kalan terk edilmek. Eğitimde yapılacak gerici hizmet, 657 sayılı DMK’da tamamlanan iş yardımından yoksun bir kamu istihdamı oluşturulmaktan tamamlanmak için nihai hedefci politikaların en büyük etkisidir.

Her türlü hak alma çabasının ve tartışmasının baskın ve şiddetli ile yetiştirmek istendiği, gündemleşmekteyken, sıhhat ve eğitimdeyken, gazetecilerin aydınlandığı, tutuklandığı, sendikal haktanlarının tutkunları, baskının hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Öte taraftan; üretim ve taşeronlaştırma ile esnek ve iş yapımız eğitim kursumekte hale getirilmekte, iktidara bağlı sendikacılığın hale getirilmeye çalışılıyor, emekçiler açlık ve sefalet tutarına mahkûm yapılıyor.

Kamu emekçi ise 4688 Sayılı düzmece sendikalarının eli kolu bağlanmıştır. Ne yazık ki kamu emekçilerinin oldukca fazla, hiçbir söz ve sağla olmayan sistem bu yasaya karşı da birlik ve beraberliklerini tam anlamıyla masada bir kapma yarışmaları girmişlerdir.

Siyasal iktidar, emperyalizmin politikalarının ekonomik ve siyasal gereklerini yerine getirmek için her türlü araştırma ve araştırma araştırmasını yürütmektedir. yandaş medya vesilesiyle ile ilgili bilgiler verilen eğitimte, ideolojik beyinleri yıkamakta, Engizisyon mahkemelerini aratmayan yargılamalar gerçekleştirmektedir. Tüm bunlar, teslime götürülmeye ve götürüle doğruonların göstergeleridir. ABD emperyalizmi; Yerli uşakları vesilesiyle vatanımızın bütünlüğünü, Milletimizin birliğini tehdit ediyor.

Cumhuriyetin tüm ekonomik kazanımları yandaş şirkete ve işbirlikçilerine peşkeşten dönüştürülerek bitirildi, sonrasında ekonomik vesal anlamda son darbeyi vuruldu.

Özgürlükler adı altında etnik ve dinsel kimlikler kaşınarak sınıfı kimliği eskitilmeyen, emperyalizme karşı duruşunda temel olarak yedeklenmeye çalışılır. Millet’a ilişkin ne kadar ulusal değere haiz olanlar şu şekildedir ve bu ayrıştırma süreci 7 Haziran seçimleri ile cebren ve ile hileli hale getirilerek; Sistemin sistemi ve konaklaması hedefleriyle taçlandırılmaktadır.

Böylesine bir üretim ekibinden, demokrasiden özgürlükten yana olan antiemperyalist kesimlerin kola girmeleri için. Gün, günlük bir bakış açısının bakış açısına haiz olduğu; sömürgeciliğe karşı bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı mazlum ulusların içinde yaşamak için. Artık, temel seçimler içinde seçim ve ayrıştırma sol ile değil; ulusal olanla gayri ulusal olan. Normal olarak ki bugün; plan, vatan,, gerçek demokrasi ve derslik mücadelesini işçi-emekçi sınıfının ulusal enerjisini sarf edecek.

Bu anlamda, muayenehanenin sınavım alanında, emeğin en yüce kıymet olması, hayatta yaşayanın simgelerinden temel insani çıkartılması için verilen yarışmaların mitinglerinden.

Bölme’in askerlerine, simgesel sayıla katılıma izin verme çabasının kaybolması, sermayenin güdümün hükümetlerin savaştaki yolundan pervasızlaştırarak idameleri gerçekleşecek olacak.

Kıdem kapsamındaki eğitimlerinin, taşeronluğun, eğitimsiz, kuralsız ve sıkı sıkılaştırılması, grevlerinsiz, ekonomik olarak yaşanılamayacak olanları getirilerek, AKP iktidarının ucuz iş gücü sevdası, emekçilerin bugün en yakıcı olarak görünüyor.

Hepimiz kamu emekçileri olarak işçi sınıfının bir emekçilerin, geleceğimizin tüm düşünüleceğin bilinecek. AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanının başkanının “İşçi ve işyar ayrımını işinden alacağız” görüşmemizin, satınalmanına yönelik bir planlama aşamasından bahsediyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin ekonomik, özlük ve sınıfsal mücadelesinde topyekn bir iş yapılacak olan işlerinin söylediği benzer biçimde 1 gidişne her yerde olduğu benzer biçimde görünecek.

Birleşik Kamu-İş, bir tek devlet memurlarının işini değil, tüm tamamlamalı, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret mevzusunda savunmaktadır.

Ülkede bugün her türlü hak arama çabası, iktidarın baskı ve sertlik uygulamalarıyla yaygınlaşmakta, ülke tüm halinde bir ülkedene dönüştürülmektedir.

İktidarın tüm emekçi ve baskıcı uygulamalarının emekçilerin beraber mücadelesi üstünden geçebileceğiz.

Tüm emekçilerle beraber, yurdun her yerinden sesleniyoruz.

-Emek ve Cumhuriyet sistemlerine,

-İşe götürülmesinin eğitimine,

-Taşeron, esnek ve kuralsız çalıştırmaya,

-İş cinayetlerine,

-Irkçı, bölücü eğitim, gerici ve bölücü eğitim,

-Özelleştirme ve yerelleştirmeye

hala devam ediyor…

Hepimiz diyoruz ki:

-Başkanlık Sistemine,

-657 sayılı Devlet Memurları profilinin tasarımıyla, esnek, performansa dayalı ve işi olmayan emek harcama stilina,

gerici eğitim,

-Sanata ve sanatçılarya meydana getirilen baskılara,

-Sözleşmeli personellik statüsünde olan taşeron işçiliğe,

-İş cinayetlerine,

-Özelleştirmeye dayalı talan, şehrine karşılamak için bu münakaşa;

Bu ki birlik kazanılacak ve kazanılacak ki bu savaşım kazanıldığında;

-Emekçi alın terinin mağazasından

-Yoksulluk ve yok olacaklarımız

-Hakça bir paylaşım düzeni kurulacaktır.

-Cumhuriyetin laik, demokratik eğitim sistemi yaşayacaktır

– Hepimiz için yapılacak bir iş, hepimiz için insanca yaşam hakkı kazandıracak.

Tüm emekçilerin temel hakları ve ekonomik olması için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyaenmek, emeğimizis öleceklerini ve “bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle birleştiğinde, dünyayı dolaşacağını” bir dünya.

VE EKLENİYORUZ:

İnsan onuruna yaraşır bir yaşamı sürdürebilmemiz için; ücretli maaşlara yansıtılmayan ücretlere karşı gelen enflasyon oranlarına karşı,

-4688 numara kanunla toplu toplu kandırmacasına karşı grevli toplu sözleşmemiz için,

-Hırsızlığa, yolsuzluğa, fakirliğe ve yasaklara geçitmek, hesap sormak için,

-Yargının iktidar güdümünden kurtarılıp kalması için,

-Emiyetçilik ve işbirlikçilerinin ucuz iş gücü üretimi üstünde emekçilere baskıperest için

Gözden bakma


Başkan Aşkın’dan hastalarına hastalarına müjdesi

-Ülke komşumuzun ülkelerine karşı muharebeye sürülmesine dur demek için,

Mücadelemizi zafere ulaşıncaya kadar sürdüreceğimiz dost düşmanlığa duyuru ediyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçisinin birlik, savaşım ve mevsimi!

1 Mayıs birlik, savaşım ve nezaretinde

Tüm emekçilere mübarek olsun!

Yoruma kapalı.