Başörtüsü teklifi Meclis’te – Son Dakika Türkiye Haberleri

Son dakika haberi! 

AK Parti Grup Başkanvekili Varlıklı, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişim teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Hiçbir kadının temel hak ve hürriyetleri kullanımı ile kamu yada hususi kesimin sunmuş olduğu mal ve hizmetlerden yararlanmasının, başının açık ya da örtülü olması şartına bağlanamayacağını; evlilik birliğinin yalnızca hanım ve adamın evlenmesiyle oluşturulabileceğini öngören Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Fatih Mehmet Şeker’in de aralarında bulunmuş olduğu 336 milletvekilinin imzasını taşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa’nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.

Buna nazaran, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu yada hususi kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü yada açık olması şartına bağlanamayacak.

Hiçbir hanım; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih etmiş olduğu giysisinden dolayı eğitim ve tahsil, emek harcama, seçme, seçilme, siyasal faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile öteki herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu yada hususi kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bundan dolayı kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa doğal olarak tutulamayacak.

Alınan yada verilen bir hizmetin gereği olan giyim söz mevzusu olduğunda devlet, sadece dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih etmiş olduğu kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla lüzumlu tedbirleri alabilecek.

EVLİLİK BİRLİĞİ ŞARTI

Anayasa’nın 41’inci maddesinin, “Ailenin korunması ve çocuk hakları” şeklindeki birinci kenar başlığı, “Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları” olarak değiştiriliyor.

Ailenin toplumun temeli bulunduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor.

Değişim teklifinin gerekçesinde, “Yalnızca hanım ve adam olmak suretiyle iki değişik cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler içinde şu demek oluyor ki hanım ve adam içinde eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü çekince, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.” denildi.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Teklifin genel gerekçesinde, her insanın kanun önünde eşit olduğu; devlet organları ve yönetim makamlarının, tüm işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etme zorunluluğu bulunmuş olduğu açıklandı.

Gerekçede, devletin, kamu yada hususi kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasının önündeki engelleri, kişinin temel hak ve hürriyetlerini toplumsal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve toplumsal engelleri kaldırmak, kişinin maddi, içsel varlığının gelişmesi için lüzumlu şartları hazırlamakla yükümlü olduğuna yer verildi. Temel hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden birinin din, vicdan hürriyeti olduğu vurgulandı.

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının, bayanların başlarını örtme yada açma yönündeki tercihlerini de içerdiğine yer verilen gerekçede, “Demokratik, laik ve toplumsal bir hukuk devleti, bayanların bu noktadaki tercihlerini korumakla mükelleftir. Devlet ek olarak pozitif yükümlülüğünün bir gereği olarak, bayanların temel hak ve hürriyetlerini, söz mevzusu tercihlerine uygun olarak kullanmalarının ve kamu yada hususi kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmalarının önündeki engelleri kaldıracak, hukuk dışı ve ayrımcı uygulamalara maruz kalmalarını önleyecek tedbirleri alacaktır.” denildi.

Türkiye’de başörtüsü yasağı ve bundan meydana gelen herhangi bir hak mahrumiyeti bulunmadığına işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin başı örtülü ve başı açık bayanları her türlü temel hak ve hürriyetini kullanabilmekte, kamu yada hususi kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmektedir. Sadece dini inancı sebebiyle başını örten ve giyim tercihinde bulunan bayanların; yasal ve yönetimsel düzenlemeler yada fiili uygulamalarla, insan onuruyla bağdaşmayan, Anayasa’ya aykırı, ayrımcı ve çağ dışı uygulamalara tekrar maruz bırakılmamaları amacıyla anayasal güvence getirilmektedir.”

Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğuna işaret edilerek, toplumun ve Türk Devleti’nin sadece kuvvetli aileyle, kuvvetli kılınabileceği belirtilen gerekçede, şu değerlendirmelerde bulunulmuş oldu:

“Aile kurumunun taşımış olduğu gerçek kıymet üstünden korunması, milletimizin varlığının güvence altına alınması, ailenin ilk nüvesini teşkil eden evlilik birliğinin hanım ve erkekten oluşmasını mecburi kılmaktadır. Bu kapsamda Anayasa’nın 41’inci maddesinde meydana getirilen düzenlemeyle, evlilik birliğinin adam ve kadının evlenmesiyle kurulacağı açıkça belirtilerek evlilik birliğine ilişkin bu temel kural ve esasın kanunla değiştirilmesinin önüne geçilmektedir. Bu suretle her türlü çekince, tehdit, hücum, çürüme ve sapkınlığa karşı ailenin korunması için ilave Anayasal güvence sağlanmakta ve ailenin, toplumu ve milleti temelden ifsat edecek anlayışlardan korunması amaçlanmaktadır.”

AK Parti Grup Başkanvekili Hasret Varlıklı, ”Kanunla güvence altına alınan kanunla değişmiş olur” belirterek şu ifadelerde bulunmuş oldu:

”Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Özetlemek gerekirse bayanların özgürlüğünü savunuyoruz. Öteki mevzu da ailele müessesine dair. Bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir tahrip etmek istiyorsanız, ilkin aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir karı ve bir adam içinde olan hukuki bir beraberlik bulunduğunu koyuyoruz”

CHP GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi icap ettiğini ifade etmişti. 

Açıklamanın arkasından karşıcılık partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu mevzu hakkında data vermişti. Hazır hale getiren teklif, Meclis’e sunuldu. 

Sadece Bütçe Görüşmeleri sebebiyle Aralık ayının 16’sından sonrasında ele alınması planlanıyor.

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket