Bedelsiz Başvurusu Reddedildi – Halka Arz Haberleri, Halka Arz Takvimi


Ulaşlar Gezim’in yüzde 32 oranında bedelsiz seçimi meydana getirilen müracaat, SPK tarafınca reddedildi.

Ana para Piyasası’nın son yayınladığı yayınlarda, talebin talep edilmesinin kararlaştırılmasına ilişkin yer aldı.

Ulaşlar gezim #içinde bulunan kişilerle ilgili firmanın 8 milyon 227 bin 825 liralık bölümündeki seçimlerle ilgili yapılanlayla duyurulmuştu.


Halka Arz Eden Şirket 1 Yılda Yüzde 1.451 Kıymet Kazanmıştır

Ana para Piyasası Kurulu’nun onay durumunda, 25.382.175 TL olan sermayesi, 33.610.000 TL’ye yükselecekti. Sadece 2 Haziran günü SPK gazetesinde geçen olarak;

“Ulaşlar Gezim Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim.000.000 TL mahalli ana para tavanı, çıkar sermayesinin iç güdülerden etkilenen 25.382.175 TL’den 33.610.000 TL’ye bakılırsa ölçülü 8.227.825. TL nominal kıymetli ödemelere yönelik eğitim belgesinin kurulumuzca onaylanmasının talebinin karşılanmasına karar verilmiştir.” Açıklaması yapılmış oldu.

Bedelsiz Ana para Artırımı Nedir, Niçin Yapılır?

Bedelsiz ana para artırımı, onların haiz oldukları olan kendi içlerinde yer edinen bir ana para artırım türüdür. Bu üründe iç kullanımla meydana getirilen ve de ortalara yönelik bir herhangi bir kaynaktan talep edilmez, bedelsiz bir hisse senedi oldukları sözlerde kullanılır. Bu işlemin amacı ise şirkete ek olarak bir yaratma yaratmaktır.

Yoruma kapalı.