Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtay’a gönderildi – Son Dakika Türkiye Haberleri

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarını ihlal ettiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

Jüri heyeti, bireysel başvuruya konu olan Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararının yerel mahkemenin verdiği kararla bağlantılı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Heyet, ihlal kararının Yargıtay yetkili Ceza Dairesi’nin sunduğu tahliye talebinin reddi kararıyla bağlantılı olduğunu belirterek, davanın Yargıtay Ceza Dairesi’nde görüşüldüğü sırada Atalay’ın milletvekili seçildiğini hatırlattı. Yüksek Temyiz Mahkemesi.

Heyet, bireysel başvuru kapsamındaki ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını, bireysel başvurunun ardından dosyanın esastan incelenerek yetkili Ceza Dairesi tarafından karara bağlandığını belirtti.

Bu nedenle heyet, yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından yeni bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğuna karar vererek, dosyanın Yargıtay Başsavcılığına iletilmesine karar verdi. İstinaf dosyası Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne gönderilecek.

Kararda “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Usulleri Hakkında Kanun”un ilgili maddeleri yer aldı.

Bu yazılarda Anayasa Mahkemesi’nin, esas inceleme sonunda başvurucunun haklarının ihlal edilip edilmediğine karar verdiği, ihlal kararı çıkması halinde ise ihlalin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri sıraladığı ve bunun telafisi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. ancak herhangi bir doğruluk denetimi yapılamadığı, idari işlem veya işlem niteliğinde bir karar verilemediği kaydedildi.

Tespit edilen ihlalin mahkeme kararından kaynaklanması halinde, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla dosyanın yeni bir yargılama için yetkili mahkemeye gönderileceği ifade edilen kararda, “Yeni bir düzenlemede hukuki yararın bulunmadığı hallerde, Yargılamada tazminat şu şekilde olabilir: “Mahkeme, mümkünse, Anayasanın ilan ettiği ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde dosya üzerinde karar verir.” Mahkeme ihlal kararında.” Hükümlerin yer aldığı belirtildi.

DAVANIN ARKA PLANI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüse katkıda bulunmak” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını meşru buldu.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen sanık Atalay, daha sonra avukatları “Milletvekili seçildiği gerekçesiyle hakkındaki davanın ertelenmesi ve serbest bırakılması” talebiyle Yargıtay’a başvurdu. .

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, talebin reddine karar verdi.

Atalay’ın avukatları da, yargılamanın ertelenmesi talebinin reddedilerek yargılamanın devam etmesi nedeniyle başvurucunun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkının ihlal edildiğini, “kişisel savunma” hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda da bulundu. tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle hürriyet ve güvenlik” ihlal edilmiştir. bulundu.

Talebin ardından yargılama devam ederken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Atalay’ın bireysel şikâyetinde “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar vererek, Atalay’a 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. manevi tazminatlarda.

Yargıtay gerekçesinde, Atalay’ın 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde milletvekili seçildiği ve yasama dokunulmazlığından yararlandığına dair hiçbir şüphe bulunmadığı belirtildi.

Kararda, Atalay hakkında yargılamanın devam ettiği, durumunun Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen istisna kapsamına girmesi ve Atalay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin edememesi nedeniyle tutuklandığı ve Milletvekili olarak görevini etkin bir şekilde yerine getiremedi.

Bunun başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına müdahale anlamına geldiğini açıklayan kararda, Yargıtay’ın daha önce benzer davalarda hak ihlali kararı verdiği hatırlatıldı.

Gerekçede, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Atalay’ın yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı sonucuna vardığı belirtiliyor: “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı hareket etmiş, görevini yerine getirmemiştir. Bu tür ihlalleri önleme yükümlülüğü yerine başvurucunun anayasal haklarını (Anayasa tarafından Parlamentoya verilen bir yetki) kullanmıştır.” – Kısıtlayıcı bir şekilde yorumlayarak bunları ihlal ettiği.” tespiti yapıldı.

İSTEĞE GÖRE YENİ DAVA KARARI ALINMALIDIR

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına dayanarak yeniden yargılama kararı vermesi üzerine, mahkemenin yeniden yargılama gerekçesinin varlığını kabul etme konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

“Dolayısıyla böyle bir karar alan mahkemenin hukuki yükümlülüğü, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı nedeniyle yeni yargılama kararı vererek devam eden ihlalin sonuçlarının giderilmesi için gerekli işlemleri yapmaktır. Sıraya ilk derece mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi geliyor – ilgili usul kanunlarının düzenlediği yeni yargılama kurumundan farklı olarak: “Tarafların talebi beklenmeden yeni bir yargılama yapılması gerekiyor”.

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket