Didaktik Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Didaktik Anlatım Örnekleri…

Didaktik Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Didaktik Anlatım Örnekleri… – Eğitim Haberleri

Didaktik Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Didaktik Anlatım Örnekleri...

Didaktik Ne Demek?

Didaktik, Fransızca bir kelime olup, genel olarak öğretim ve öğretici bilgilerini kapsamaktadır. Bu kelime daha ziyade edebiyat alanında kendini göstermektedir. Ahlak, din, teknik vb. gibi bilgi vermek amacıyla yazılan bütün edebiyat eserleri didaktik türüne girmektedir.

Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig’i ahlâk, ideal hayat ve devlet yönetimi anlatması bakımından bu türe en ideal örnektir. Yunus Emre’nin Risalet-ün-Nushiye’si, Ahmed Fakih’in Çarhname’si, Ziya Paşa’nın Terkibibend’i, Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’u didaktike diğer örneklerdir.

Didaktik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Didaktik sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde isim, eğitimi bilimi ve sıfat olarak iki farklı anlamı bulunuyor. İsim ve eğitim bilimi olarak anlamı; ” öğretim yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi” olarak geçiyor.

Sözcüğün sıfat olarak anlamı ise; ” öğretici” olarak geçiyor. Sözlük, didaktik sözcüğünü sıfat olarak “didaktik bir eser” olarak cümlede de kullanmış.

Didaktik Anlatım Örnekleri

Didaktik anlatım edebiyatın; nazım, nesir, öykü, tiyatro dallarında sıklıkla kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze dünya ve Türk edebiyatında bunun pek çok örneği bulunmaktadır.

Şiir dalında didaktik anlatım;

” Adım at ileri, geriye bakma,
Bir sağlam iş tut da elden bırakma,
Saçma sapan sözler hep delip takma
Allah’ın yardımı çalışanlara.” (Aşık Veysel)

“Şunlar ki çoktur malları
Gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek imiş
Anında yoktur yenleri” ( Yunus EMRE )

Düz yazı dalında didaktik anlatım;

Toros Dağları; ” Geniş anlamda Toroslar, biri dış, öteki iç olmak üzere iki sıra oluştururlar. Dış sırayı Kıbrıs Dağları ile onların uzantısı olan Amanos Dağları ve Güneydoğu Toroslar oluşturur…”

Yoruma kapalı.