İş Trabzon’da 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı!


Gedikli konuşmasında: “Tüm işkollarında, hayata devam etsin diye canını dişine takanlar…

gecenin körü, sabahın şafağı; eski ayazı, yazın sıcağı demeden alın teri dökenler…
çeliğe, taşa, değişiklik yapma; uzakları yakınlara, hastaları sağlıklarına kavuşturanlara…
Tezgâh başlangıcında, büroda, laboratuvarda, madende, tarlada sınavhanede çalışan emekçiler…
dünyaya hizmet edenler…
Fakat bu ürettiklerinden hakça hisse almayanlar…
Üzerine üstlük teslimsiz, kuralsız, lisanssız mezun mahkûm alınanlar…
Bugün ölçüleriniz…
Bugün üretim emeğiyle sürdürenlerin hak arama ve savaşım günü…
Bugün 1 Mayıs!


*
Son elli, tüm dünyada emekçilerin yaşamış olduğu her yıl bir öncekine gore daha da kötüleşti.
Dünya 1973 Petrol bu yana ilk kere bu yıl, internasyonal düzeyde yaşanmış olan üretim ve kriz talebiyle karşı karşıya kaldı…
Dünyada geçerli olan ekonomik sistem, daha çok krize yol açtı ve daha da tartışılır oldu…
Resmi olarak iki buçuk yıldan geride duracak olan Salgın zorunun ekonomik durgunluk ile birleştin, emekçilerin neredeyse kâbusa dönüşü…

Hem ulusal hem de iç alanda yaşanmış olan bu şekilde, başlangıçta dar gelirliler olmak, emeğiyle devam eden herkesi negatif tesir.
Peki, internasyonal düzeydeki bu amaç mı?
Salgın’ın kitlesel etkilerinin yavaş yavaş yavaş ilerlediği bir dönemden bu zamanda, deneyimleme ve emek harcama şartlarını iyileştirecek tedavi edici edinim yaşanmadı…
Tam bir görünümde, bir seçenek olarak yoldam Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri mevcut daha çok artırıldı.
Rusya’ya yönelik ürün ambarlarının üstünde gösterilen bölgeden görünüm üstünde belirgin olan petrol fiyatlarında ve akaryakıt fiyatlarında heybetli olanlardan. Fiyat satın almaları tutarları artırıldığından, yeni bir zamdan daha çok yaşanmıştır. Mal ve hizmet bedellerinde yalnız Mart günlerinde kırkın üstünde bir gerçekleşecek…
Bu da emekçilerin yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi daha da artırdı.
Bu amaç için yeni bir değerlendirme, değişik bir referansını gözden geçirdi. Üretim yapısı tartışılır oldu.
Internasyonal ekonomide siyaset ne aşama eşitsiz ve emekçi yaşamlarının yaşamlarını negatif yönde etkileyebileceğini daha çok görünür hale getirdi.


*
Ekonomik ve toplumsal alanlarda mevcut sorunlarımız içinde, içeride daha da artıyor.
Türk Lirasının eski para konaklama konaklaması yaşamak için kabul edilen negatif yansıdı. Satın alınan genel ekonomik takımlardan değişik siyaset uygulama uygulamaya sokuldu.
Amaca ulaşmaktan ortaya çıkmadı.
Hem hem de imalat fiyat endeksleri ciddi oranlarda artırıldı.
Dar ve durağan(durgun) gelirli, emekçi satın almalardaki satın almalardan elde edilmiş satın almalara yönelik fiyatlar.

Asgari ücretin içinde kalan ücretli vergi harcamasının gölgesinde.

Ekmekten şekere, etten süte, meyve ve sebzeye kadar tüm besin ürünlerine yüzde yüzü birşan zamlar için geçim da daha da ağırlaştı.
Zam Besin yalnız gıdayla beslenmeyle…
Akaryakıttan organik gaza, elektrikten suya; ulaşıma şu demek oluyor ki hizmetlere gelen zamlar tüm temel temeldi…
Zamlar güne; süre kimi saate geldi. Dün bir olan bugün bir beş, sabah iki olan akşama üçe çıktı…

Resmi eğitimle yüzde 61’i aşan şıklık; işçinin, emeklinin, çiftçinin, sanayinin ufak ölçekli kesiminin büyük seviyede inşaat harcamalarına kafi gelecek düzeyde.

Şu demek oluyor ki emekçiler yalnız ve yalnız hayatta tutunmaya çalışanlarlar…

Hayatta kalana bir zamanağı kapsamındaki ücretli süresince oldukca sayıda bir kısmı sendikaları hayatta kaldı. Koruyucu Şemsiyeleri olan sendikal örgütlülük çatısı kampanyasına destek…
Sendikal güvenli olmayanların mücadelesi ise bu dönemdeki dönem.

Bu kişiler, kamunun istihdamı sağlayıcısı ve onlar olarak bir kez daha görecekleri serdi…

Bu zamanda, kayıt dışı istihdam ve emeğe ilişkin kullanıcıdan yakıcılığın daha çok görünmüş olduğu benzer biçimde.

Ortayadan iniş çıkış ve zam sağanağın daha çok korunabilenler alevli daha çok oldu. Emek verme ve uygulanmaya alındı.

Sadece askersiz, örgütsüz ve yangınsız bir yerde.

Bu sendikaların hedeflerinde, verdiği mücadelesinin ne olduğu da gözlerin önüne serdi…

Hem kamuda hem de kesit, Türk-İş ile üye sendikaları örgütlü ve hususi bir gelecek için mücadeleyi bu olumsuza giden dahada taşınıdı.
Sendikal gösterimin iyi günde değil fena günde belirgin hale geldi…
Sendikal örgütlenmenin içinde, sendikal örgütlenmenin grevli gündeminde liman olduğu bir kez daha anlaşıldı…
görünüşte örgütlenmel olmadan, hak arama mücadelelerinin görünüşte…
*
bir emekçiler, 1 Mayıs’ı daha da ağırlaşanladaki problemler mevzusunda şanslıdır.
Yurdumuzda da durum oldukca değişik değil.
Bir taraftan gözden geçirin taraftan geçim sıkıntısı yaşayarak emekçiler 1 Mayıs’ı pozitif yönde.
Yurdumuzun en büyük ve en keyifli işçi sınıfı Türk-İş’in başındaki tüm emekçilerin çıkarlarını korumakta.

Emeğin için temel öğeler ve simülasyonlar için tavsiyeler Türk-İş tarafınca tespitlerle anlatılmakta olan:

• Gerçek şirketlerinin ve satın alma amaçlı kullanım ve hizmetler için. Bunun için aşındırmak için aşındırıcı koşullarda kullanım koşulları kaldırılmalıdır, ve kapsayıcı ekonomik ve toplumsal kullanımlı ve sıcak koruyuculardır.

• Noelda asgari tutara meydana getirilen zamlar enflasyonuna yenilerek 1-2 ay süresince temin edilir. Dolayısı ile asgari ücretin tekrardan değerlendirilerek yeni bir zam daha yapılması gerekmektedir.

• Türk-İş’in açıklamış olduğu Nisan ayı AÇLIK SINIRI 5323.TL

YOKSULLUK SINIRI ise 17.340.-TL.’dir. Buna gore asgari ücretin ve tüm kullanıcılarınız için acilen artırılmalıdır.

• Gene emekli olmalarına verilen zamlar ve resmi enflasyonun %61 olduğu bir tamamlanma mezunlarının sabitlenmesi oldukca önemlidir ve lüzumlu olması.

• Yabancı para konaklama noktasındaki tercihin hem ürün hem de tercih edilmelidir.

• Türkiye çokuluslu değildir.

• Katma öteki kıymeti yüksek mal ve hizmet sunumuyla beraber “girişte bulunulması”, eğitim ve yerleştirme koşullarını içermesi. Bu şekilde bir ürün için satın alınmamalıdır.

• Yerli becilik ve tarıma titiz.

• Yerli üretimde araziye, ürüne yetiştirmeli ve buna gore yetiştirilmeli ve üretim artırılmalıdır. Ulusal ziraat ve tohum politikası daha çok ve acil olarak oluşturulmalıdır.

• Nominal ücret ödemeleri, adaydan alınmak için emekçileri kapıdan getirilecek sergileyen işverenlere, bir taraftan düşünülmeli, öteki taraftan bu mevzuda karşı ilgili ön değerlendirme değerlendirmeleri yapılmamalıdır.

• Güvencehri panzehril örgütlenmesizliğidir.

• Sendikal örgütlenmenin emekçinin eksikliğine karşı can simididir.

• Kayıt dışı, kuralsız çalışan motorlu kuryelerden, merdiven altı imalathanelerde üretim meydana getiren tekstil imalatçılarına kadar, değişik işkollerindeki tüm işi olmayan, sendikal örgütlü koruyucu şemsiyesi seçmede.

• Sendikal örgütlenmenin özgür iradeleriyle, herhangi bir işveren baskı yada bür baskı olmadan kurtulmak mümkün olabilir.

• Türk-İş sendikası üstünde baskı kurmaya yönelik bir avukat ve bürokratlara karşı olacaktır.

• Sendikaların müdafa aracı toplumsal devlet politikasıdır. Üretimle ulusal gelir elde etmek, bunu geniş kesimlere adaletli dağıtılmalıdır.

• Şu demek oluyor ki fakirden zengine değil, zenginden alınıp fakire. Toplumsal Devlet tekrardan ve daha kuvvetli bir halde geçirilmelidir.

• Geçici personel sürekli kadro ihtiyacı karşılanmalıdır. Geçici ekibe yönelik programlar, emek harcamalar olarak emek harcamalar. Mesela Bir tek Ulusal eğitimde 32 bin üstünde 10 ay çalışan işçi kardeşlerimiz vardır.

• Kamuda taşeron çalıştırılması durdurulmalıdır.

• Bu KİT’lerde çalışan yazar; bazı hususi bütçeli kurumlarda çalışanlar; ince tasarımda kişisel sistem sisteminde, tasarımın tasarımında kullanılan parçalarda 70’in tasarımında kullanılan taşeron işçileri, havayolları araçlarında çalışan araçlarda, yemekhanelerde, hazır tasarım benzer biçimde); davet merkezlerine yönelik eğitimlerde; konut ihaleleri; mal alım ihaleleri kapsamında; yapım işi (anahtar teslim işi) ihale işlemleri; hastane yönetimi sistemi hizmeti tutarı; Düzenlenmesinde sürekli işçi toplamaya kamuna.

Artık Kamuda bitmeyen taşeron işçileri ve haksızlık bitmeli ve oğul bulmalıdır.

• KHK ekibine haiz olunan mülke gönderilmeli, emekliliğe dönüştürülmeyecektir.

• Ücretlilerin üstündeki vergi yükü azaltılmalı ve vergi adaletsizliği giderilmelidir. Biz 14 20 Ocak 22 tarihinde maaştan kesilerek hedeflenen %15 verginin sabitlenmesini ve 14 Aralık 2022’de aynı vergi hedefinde kalıp gene %15 hedeflenmek ve bu mağduriyetin tercihini talep ediyoruz. Şu sebeple İşçiler ve ağır üstünde baskı baskı yapıyor. Artık bu adaletsizlik giderilmelidir. Dostlar bu vergi düzeni adil değildir.

• Azca kazanan azca kazanandan oldukca vergimdir.

• Kamu Kurumlarında aynı işi meydana getiren kullanıcılar 1.ücret skalası, 2.ücret skalası 3.ücret skalası benzer biçimde değişik ücretler işlerinde bu adaletsizliğin ve iş barışının sağlanması hedeflenmektedir. Şu demek oluyor ki eşitler arası eşit ücretler.

• Türk-İş alt işçi çalıştırma, başta kamu sektöründe olmak suretiyle tüm emek vermeden çıkarılması için yanı taşeron sisteminin biti için tartışmayı dönem daha da yoğunlaştırılacaktır.

• Artan severlern en fazla onlarsızlar. gene ücretliler/emekanlar.

• Küresel, girişleriyle, yerelden en fazla aile beraber emekçilerdir. Savaşlarda ve terörlerinde en fazla bedeli ödeyenler, hanımefendiler ve çocuklardır.
Sendikaların temel tartışması ekmek, sulh ve amaç içindir.

• İşyerlerinde ayrımcılığın hiçbir şekilde şiddete maruz kalma, mobbing ve tacize maruz bırakılmamalıdır.

• Sendikaların yaşanmış olan çatışmaları doğru bir halde ona gore tutum almaları, tüm emekçilerin günlerinde olacaktır.

• Türk-İş 70 senelik geçmişinden güçle işçilerinin, mağdurun ve devamsızlığın devam etmeyecek.

• Buradan yine sesleniyoruz.

• KAMUDA TAŞERON İŞÇİLİĞİNE

• İŞ YERLERİNDE ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE

• GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLİĞİNE

• GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA

• KHK ADALETSİZLİĞİNE

• İŞ CİNAYETLERİNE

• KİTLERDE KADROSUZLUĞA
• KADINA ŞİDDETE SON YOKSULLUĞA
HAYAT PAHALILIĞINA HAYIR dedi.

Yoruma kapalı.