KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Açıklama


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Izahat )

Özet Data Genel Kurul kararlarının güvence altına alınması
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç ​​Zamanı 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Zamanı 31.12.2021
Karar Zamanı 05.04.2022
Genel Kurul Zamanı 28.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Hisse Sahibi Olunması Ihtiyaç duyulan Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 KAT:1 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının emek harcaması.
2 – Senelik Senelik Etkinlik Raporu’nun ziyareti ve gidişatı.
3 – 01 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Periyodu’ne bağımsız Denetçi Raporu’nun iştirakı.
4 – Ana para Piyasası Mevzuatı minik 2021 Hesap Periyodu’ne ilişkin Finansal Tabloların görüşmesi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu 2021 yılındaki etkinliklerden ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilir.
6 – Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kar tatili kapsamında görüşülmesi, dağıtılacak kar değerlendirme süreci.
7 – Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri, yönetim sistemi sistem seçimleri, tesisler ve ücretlerinin ücretlerinin tamamı.
8 – Türk Tecim Kanunu ve Ana para Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Yönetim Kurulu’nca meydana getirilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 – Ana para Piyasası Kurulu düzenlemeleri, 2021 senesinde meydana getirilen bağışlar hakkında bilgilendirilmesi.
10 – Ana para Piyasası Kurulu’nun planlanması, şirket tarafınca 2021 senesinde 3. şekilde sınırlandırılan Teminatın planlanmasıyla, İpotek ve Kefaletler ile şirketten edinilmiş olduğu yada çıkar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
11 – Ana para Piyasası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 1’inin 1.3.6 sayılı seçimde mevcut bir proje mevcut ise Genel Kurul’a informasyon vermektedir.
12 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Tecim Kanunu’nun 395. ve 396.
13 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Oranı Dağıtım

Genel Kurul Davet Dökümanları
EK: 1 AGHOL Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 AGHOL GAM Davetiye ve Proxy.pdf – İlan Metni
EK: 3 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi
EK: 4 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi

Genel Kurul Neticeleri
Genel Kurul Yapılmış oldu mu? Evet
Genel Kurul Neticeleri 2021 yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2022 tarihinde (bugün) “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul” adresinde saat 14.00’de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Raporu www .anadolulugrubu.tr adresindeki kurumsal internetcom yer almıştır. Toplantının bugün meydana getirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda • Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu ve Bağımsız Denetim Toplantısı ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüş ve onaylanmıştır. • 2021 Ocak-Aralık indiriminde olarak, hesap periyodunun indiriminden indirimli sermayesi üstünden %24,64 brüt kar indirimini teminen ona 1 TL hisseli hisseye brüt 0,2463716 TL (net 0,2217345 TL) kar olmak suretiyle 60.000.000 TL ödeme kitabının 25 Mayıs 2022 düzenlemesinden itibaren genel kurul’un onay belgesina. • Yönetim Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili internasyonal yönetimden kaçınabileceklerini de TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, MUSTAFA ALİ YAZICI, BELİZ CHAPPUIE, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, METAL RASİ ERCAN KUMCU (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), İZZET KARACA (Bağımsız Üye) ve UĞUR BAYAR’ın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile satışına karar verilmiştir. • 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçim seçimi yapılmıştır. • Firmanın 2021 yılı içinden bağışlanan 3. İşiler ile meydana getirilen şirketle olan Güvence, İpotek ve Kefaletler ile firmanın yaşlı olduğu hakkında yada çıkar hakkında genel Kurul’a informasyon verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Oranı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Zamanı 06.05.2022

Genel Kurul Netice Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Sıralaması
EK: 2 AGHOL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
28.04.2022 tarihinde meydana getirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Tecim Sicil Müdürlüğü tarafınca 06.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027181

BİST


Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket