KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Açıklama


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Izahat )

Özet Informasyon Şirketinin 12 Nisan 2022 tarihinde meydana getirilen 2021 ilişkin Olağan Genel Kurulunun kamuya açıklanmasıdır.
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Süreci Başlangıç ​​Zamanı 01.01.2021
Hesap Süreci Bitiş Zamanı 31.12.2021
Karar Zamanı 14.03.2022
Genel Kurul Zamanı 12.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Hisse Sahibi Olunması Ihtiyaç duyulan Son Tarih 11.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok No:1/B Bölme, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Bölme Balo Salonu

Gündem Maddeleri
1 – Toplantının ve Toplantı Başkanlığı’nın emek vermesi
2-Yönetim’nca 2021 yılına ilişkin Senelik Etkinlik Raporu’nun sayfasından vesisi,
3 – 2021 tarihindeki Bağımsız Denetim Raporunun kitabı,
4 – 2021 ilişkin Finansal Tabloların resimleri, küçükleri ve tasdiki.
5- Firmanın 2021 yılından çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 – Karın uygulanacak şeklin, dağıtılacak kar ve kazanç ödemelerinin sahasında.
7 – Yönetim Kurulu oyun ve Bağımsız Yönetim Kurulu eğlencelerinin oyunlarının devamı.
Yönetim Kurulu üye ve vazife sürelerinin, site düzeni üye yönetim kurulu yönetim kurulu, gözden geçirilebilir.
9 – Türk Tecim Kanunu, Ana para Piyasası Kurulu tarafınca gösterilen ‘ Ana para Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Bildiri’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyeten Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Sonucu ‘Bu şekilde bir seçim sonucuna haiz olan Bağımsız Denetçi Seçimi’nin onaya yönelik seçimleri.
10 – Yönetim kontrollerinin elinde bulunduran ödeme, yönetim ekibinin içinde bulunan yöneticilerin ve eş ve yönetim ekibinin denetimine ilişkin olan bölümlerin muayenehanesinde yer edinen şirket yada başvuruları ile ilgili bölümlerine göz atılabilir. mevzusuna girilen ticari iş ortaklığı bir işlemi kendi yada başka uygulama alanlarındaki aynı tür ticari işlerle çalışmaan bir başka ortak şirket proje programında, Ana para Piyasası kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde hisse sahiplerine bu kapsamlı işlerle ilgili bilgiler dahildir.
11 – Türk Tecim’nun 395. ve 396. madde yetkisinde bulunan yetkilerin yönetim kurulu üyelerini seçmek.
12 – Ana para Piyasası Mevzuatı piyasada tarafınca 2021 senesinde meydana getirilen bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine informasyon verir.
13 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Kapsamı 2021 yılındaki kişiler tarafınca detaylı bir şekilde verilen güvence, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir yada sahiplerine ilişkin informasyon olarak ödeme yapılır.
14 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Ana para Piyasası Kurulu ve TC Tecim Bakanlığı’nın onayladığı hali ile Şirket Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulunun Görevi ve Yetkileri”nin 14. Maddesinin tadiline süt tadil planı Genel Kurul’un onaylanma onayı.
15 – Arzu ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Oranı Dağıtım

Genel Kurul Neticeleri
Genel Kurul Yapılmış oldu mu? Evet
Genel Kurul Neticeleri şirketlerinin 12.04.2022 tarih 11:00’de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1 Bölme, İstanbul adresindeki The Marmara Otelleri, Bölme Balosu 2021 yılının genel salonu toplantı’da detaylı bir şekilde incelenmiştir:
1- Gündemin 1.maddesi, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile.
2- Gündemin 2.maddesi, 2021 yılına ilişkin Etkinlik Raporu’na ilişkin.
3- Gündemin 3.maddesi, 2021 tarihindeki Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4- Gündemin 4. muhteviyatında, 2021 yılındaki Finansal Tablolar uygulamasından, ödemeli bir halde kabul ve taşdık.
5- Gündemin 5. Maddesi, Yönetim Kurulunun biri 2021 yılındaki etkinliklerden dolayı, oyluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
6- Gündemin 6. Maddesi, Yönetim Kurululuğu 2021’deki Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçok ile karar verilmiştir.
7- Gündemin 7. içerik geliştiricisi, Yönetim Kurulu Üye ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık ücretlerinin aylık 11.250,00-TL olarak gidişe oyçokluğu ile karar verilir.
8- Gündemin içeriğindeki, Yönetim Kurulu Üyeliği 2’si bağımsız 8 toplam üye yönetim kurulu 2’si toplam 3 yıl olarak programlarına ve Jaroslav Hasret Macek, Serhan Ondrej Ondrej Döküm ve Mehmet Güvenli Genç Ziraatçi’nin , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik ise Demet Özdemir ve Petr Kalas’ın gidişlerine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- Gündelik 9. üretici, kurum kuruluşunun yıllarının yılıki mali tablo ve rapor 2022 yılı görevli komite’nin fazlaca denetimi PwC Bağımsız Denetim Sorumlusu Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Serbestne oylarının çokluğu ile denetim için PwC Bağımsız Denetim Vekilliği Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin serbestne oylarının yılıki mali tablo ve rapor verilmiştir.
10- Gündemin 10. Gündemin 10. muhteviyatında, yönetim ekibinin muhteviyatında bulunan haiz oldukları işlerin yönetim kurulu üyelerinin, bölümlerinin yöneticilerinin ve bölümlerinin ek ve ikinci bölümünde yer edinen ana kadar kapsamlı bir gündem bölümünde yer edinen projede yer edinen ürünlerde yer edinen işlerine informasyon verilmiştir.
11- Gündemin 11. içinde ne olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Tecim Kanunu’nun 395. ve 396. madde seçiminde belirli fazlaca ve yetkilerin olacak oyluğu ile karar verilmiştir.
12- Gündemin 12. sistemin içinde ne olduğu, Ana para Piyasası sistemi, Raporu tarafınca 2021 senesinde meydana getirilen ve Etkinlik Raporunda yer edinen toplam 7,01250-TL verilenki ve yardımlar hakkında informasyon verir.
13- Gündemin 13. Maddesi’, Sermayesı kurulu’nun Yönetim Tebliği’nin 12. sınıfına ilişkin, tarafınca 2021 yılındaki şahısların, kurumsal kişilere verilen kredi, tekrardan satın alınan kredi ve kefaletler ile elde edilmiş Piyasa kazançlarına sahiplerine haiz olunan ödeme haiz informasyon verilmiştir. .
14- Gündemin 14. Maddesi,, Piyasa Sermayesi Kurulu’nun 24.01.2022 para ve E-29833736-110.03.03-16331 sayılı yazı, TC Tecim Bakanlığı’nın 11.02.2022 numaralı ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı yönetim ve TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 31.01.2022 para birimi ve E-77386926-110.01.01.01-354905 Sayısı ile onaylanan Şirket Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulunun Görevi ve Yetkiliği” uygulamasının 14. Tadil planı kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
15- Gündemin 15. Maddesi, söz alan üstünden ödeme kanalıyla istek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Oranı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Zamanı 05.05.2022

Ek Açıklamalar
12 Nisan 2022 tarihinde meydana getirilen 2021 ilişkin ilişkin Olağan Genel Kurul İstanbul Tecim Sicil Müdürlüğü 05.05.2022 tarihinde tescillendi.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027266

BİSTYoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket