KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkileri


KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkileri

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkileri )

İlgili Firmalar []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkileri

Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi?
Hayır (Hayır)
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi?
Hayır (Hayır)
Mevzuya İlişkin Daha Ilkin Meydana getirilen Açıklamanın Zamanı

Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı?
Hayır (Hayır)
Izahat İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Niteliği
Öteki (Öteki)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Tecim Unvanı
Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG
Var ise Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti Oranı

Var ise Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçerik Oranı

İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/05/2022
Var ise Sözleşmenin Mühim Anlaşmaları

Yeni İş İlişkilerinin Faaliyetlerine Tesiri

Açıklamalar

Dünyada, dünyada 70den fazla bir etkinlik gösteren, üst düzey sistem sistemleri 35vi donanıme haiz Alman de Dallmeier & Co.KG şirketi ile tek yetkili iş sözleşmesini 0905.2022 tarihinde imzalanmıştır.
İşbu sözleşme ile tüm Türkiye ve Şimal Kıbrıs Türk cumhuriyeti meşhur olmak, satış sonrası ve bakım destek hizmetleri yürütülecektir.
Dallme, dünyada ilk dijital görüntü işleme teknolojisinde, teknolojide fotoğraf ve suni zeka akıllı video çözümleme kapasitelerini geliştirebilir, planlı teknolojilerini, ortalama yakınlık, tayyare, liman ve yüksek çevrede yakınlık için çözümler üreten liderler içinde yer almıştır.
Meydana getirilen bu sözleşme ile, Yönetim Kurulumuz tarafınca 09.05.2022 tarih ve 2022/16 nolu seçim ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Dallmeier Turkey Elektronik A.Ş.” firmanın sonucuna verilmiştir. Tescil işlemlerine müteakip işbu sözleşmeye ilişik tüm işler bu süreçte görülecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028112

BİSTYoruma kapalı.