KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TAŞ.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Açıklamalar

[ad_1]


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TAŞ.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Izahat )

Özet Informasyon Genel Kurul Tescili
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Süreci Başlangıç ​​Zamanı 01.01.2021
Hesap Süreci Bitiş Zamanı 31.12.2021
Karar Zamanı 04.03.2022
Genel Kurul Zamanı 15.04.2022
Genel Kurul Saati 11:30
GK’na Katılım İçin Hisse Sahibi Olunması Ihtiyaç duyulan Son Tarih 14.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No:4/B Işıkkent

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Ana Sözleşme’nin 16. Maddesi muhteviyatında yer edinen Olağan Genel Kurul Başkanlığı’nın eğitim ve tutanak ve onay belgesi başvurusunun kabul edilmeyecektir.
3 – Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun görüşülmesi.
4 – 2021 yılını, gazetenin resmi çiziminin görüşülmesinin görüşüleceği plana.
5 – Yönetim kurulu yılı 2021 yılını hesaplamak ve yaratmaktan dolayı oya sunularak karara düş.
6 – 2021 yılı karar / ziyanı hakkında görüşme ve.
7 – 2022 mali yönetim kurulu’nca seçim olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle meydana getirilen seçim haricinde dış denetimin onaylanmasıyla ilgili görüşme ve karar.
8 – Derslik yönetim kurulu üye ve site yönetimi ile yönetim kurulu.
9 – Yönetim Kurulu dinlence tatilinde.
10 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. sayfasındaki çizelgeleri çizelgelemeleri için izin ile ile ilgili ve karar.
11 – 2021 yılı içinde meydana getirilen bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve görüşme.
12 – 2022 yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar.
13 – Firmanın 3’ncü kredi borcunu temin için alacaklarla ilgili bilgilendirme ve görüşme.
14 – Dilekler, haiz olmak.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Oranı Dağıtım

Genel Kurul Davet Dökümanları
EK: 1 Çimentaş Olağan GK Kap Bilgilendirme 2021.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi

Genel Kurul Neticeleri
Genel Kurul Yapılmış oldu mu? Evet
Genel Kurul Neticeleri 1- Açılış ve Yoklama yapılmış oldu.
2- Şirket Ana Sözleşmesi’nin 16.maddesi, Olağan Genel İşletmesi işletme ve tutanak ve belgesine yetkisine haiz değildir.
3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar ve görüşüldü.
4- 2021 yılına ilişik, gazetenin resmi ve onaylanması görüşülerek 2021 yılını, günlük tablo, mali tablo oyçokyla onaylandı.
5- Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı yılı hesap ve oyunundan dolayı aklanmaları sunularak, yönetim kurulu üyeleri oylandı fazlaca ibra.
6 2021 yılı karı hakkında, insanların gözündeki genel kayıtlarındaki dönem karından son yıllarının düşülmesi- üstüne düşülmesinden dolayı, kar yağışına karar vermesine karar verildi.
7- 2021 mali hesap periyodu için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi oyçokyla kabul edilen bu şirketle bağımsız dış denetim olarak ve bir yıl süre ile düşünülmeye oyçokluğuyla oyçokluğuyla yapılacak.
8- Yönetim kurulu 1 yıl fazlaca ve sistem kurulumunun yapıldığı 1 yönetim kurulu olarak kurulacak yer seçimleri oyybiti ile yönetim kurulu.
9- Yönetim Kurulu rahatları, onun toplantısı için brüt 4.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi.
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri, minik araştırma mevzusuyla görüşüldü ve oyçokyla onaylandı.
11- 2021 yılı içinde meydana getirilen bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve görüşme yapılmış oldu.
12- 2022 bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde onbinde bağışlanacakna oyçokluğuyla bağışlandı.
13- Genel Kurul’a Şirket’in 3ncü ödemesi kredinu sağlanmak için kredidiği bilgilendirmesi.
14- Dilekler yanında iyi niyetler dinlenmek için.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Oranı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Zamanı 26.04.2022

Genel Kurul Netice Dökümanları
EK: 1 Çimentaş 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Raporu.pdf – Tutanak
EK: 2 Çimentaş 2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf – Öteki Genel Kurul Netice Belgesi
EK: 3 Çimentaş 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Öteki Genel Kurul Netice Belgesi

Ek Açıklamalar
04.04.2022 tarih ve 1466 sayılı Yönetim Kurulu Kararı03 2021 yılı Olağa Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2022 günü Egemenlik Mahallesi No:4B Eski Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirkette 11:30’da yapılmıştır.
Firmanın toplam oy sayısı 8.443.938.911 olup, Olağan ve uçuş toplantılarında hazırda bulunan ödeme yada vekillerinin ödemesi için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısı oylama açık ve elle tutulmayacak. Elektronik başlangıçta meydana getirilen genel kurullarda oylanan hükümler saklıdır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024358

BİST


Yoruma kapalı.