KAP ***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Açıklamalar


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Oranı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Izahat )

Özet Data 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır
Düzeltme Sebebi Teklif Edilen Nakit Kar Oranı Hak Kullanım Zamanı 17.05.2022 olarak güncellenmiştir.

Karar Zamanı 22.04.2022
Mevzunun Gündemde Yer Almış olduğu Genel Kurul Zamanı 14.05.2022
Nakit Kar Oranı Şekli Peşin
Para Birimi TL
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Oranı Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Grup Detayları Ödeme 1 TL Nominal Kıymetli Paya Ödenecek Nakit Kar Oranı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Paya Ödenecek Nakit Kar Oranı – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Paya Ödenecek Nakit Kar Oranı – Net(TL) ) 1 TL Nominal Kıymetli Paya Ödenecek Nakit Kar Oranı – Net(%)
GMTAS, TREGMAT00027 Peşin 0,1111111 11,11111 10 0,0999999 9.99999

Kar Oranı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Oranı Hak Kullanım Zamanı (1)
Kesinleşen Nakit Kar Oranı Hak Kullanım Zamanı (2)
Ödeme Zamanı (3)
Kayıt Zamanı (4)

Peşin 17.05.2022 20.05.2022 18.05.2022

(1) Kar ödemesinin şirket tarafınca ödeneceği ve ödemeden yararlanmadan iş için ödeme tarihinden (teklif alınan).
(2) Kar tutarının şirket tarafınca ödeneceği ve ödeme yapılmadan meydana getirilen ödemeler için tarihte (kesinleşen).
(3) Paydaşlar tarafınca sağlanan ödeme hesaplarına giriş evveliyatına giriş evveliyatına.
(4) Borsada gören tipteki payların hak etmiş olduğu belirlenmediği tarih.
Öde Olarak Kar Oranı Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Grup Detayları Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Oranı Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Oranı Oranı(%)
GMTAS, TREGMAT00027 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihindeki,
Ana para Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Modelleme Internasyonal Finansal Denetim Standartlarına uyumlu olarak ve tecrübe Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafındanen.21.21-31.12.20 hesap21 için geçerli olan uygulanan bakılırsa bakılırsa 42.679.1,86 TL dağıtılabilir net ka^rı elde tablolarımıza verilmiş olup, Ka^r Dağıtım ve esas sözleşmede belirlenmiş esaslar
a) Türk Tecim Kanunu ve Ana para Piyasası’nın ka^r ile ilgili düzenlemeleri ve dağıtılabilirliği uygulanabilen hesaplanan net ka^rın brüt ka^r için 6.577 TL’lik olarak ortaklarasına,
b) Türk Tecim Kanunu kullanmak 3.527.021,91 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmana,
c) Kalan ka^rın muhteşem yedeklerine,
d) Hisse sahiplerine dağıtılacak olan ka^r kontrolünün kapsamınınının 16-20 Mayıs düzenlemesi ve bu yönetim kurulu’na yetki belgelerini içeren Ka^r Dağıtım Teklifinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ödeme onayından onaylanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Süreci Kar Oranı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Ana para 149.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Nazaran) 1.097.401.1
Esas sözleşmede hazırlanırken ayrıcalık mevzusu söz mevzusu imtiyaza hakkında data yoktur.

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Dönem Kârı 52.664.024 46.148.862,64
4. Vergiler ( – ) 8.115.609 8.763.979,83
5. Net Dönem Kârı 44.548.415 37.384.882,81
6. Geçmiş Seneler Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 1.869.244,14 1.869.244,14
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.679.170,86 35.515.638,67
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Oranı Avansı (-) 10.000 0
Kar Oranı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Ziyanı 0 0
9. Yıl İçinde Meydana getirilen Bağışlar ( + ) 10.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.689.170,86 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Oranı 7.103.127,73 0
* Nakit 7.103.127,73 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Oranı 0 0
13. Dağıtılan Öteki Kar Oranı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Oranı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Oranı 9.474.650,05 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.657.777,77 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Hususi Yedekler 0 0
19. Yedek 24.443.615,31 17.2800.083,12
20. DağıtılmYoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket