KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Data Formu***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Data Formu )

İletişim Detayları
Elektronik Posta Adresi
e-posta
info@sanifoam.com.tr
sanifoam@hs02.kep.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Detayları
Adres Telefon Faks
Güneşli 15 Temmuz Mah.Bahar Cad.Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin No:1 BAĞCILAR/İSTANBUL 212 438 53 00 212 438 53 53

Yatırımcı İlişkileri Kısmı yada Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Zamanı Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT AKYOL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ 03.10.2018 212 438 53 00 murat.akyol@sanifoam.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 116223
ŞEYDA ERDEVECİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25.12.2014 212 438 53 00 seyda.erdeveci@sanifoam.com.tr – –

Etkinlik Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Detayları
Firmanın Etkinlik Mevzusu şirketi işletme mevzusu 6102 sayılı Türk Tecim Kanunu ve 6362 Ana para Kanunu Piyasa Sermayesi Kanunu ve ilgili amaç ile ilgili hedefle amaçlanan ve hedeflenen gösterge
1-İmalat endüstri, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya, elektronik ve tüm endüstriyel için her türlü kalınlıkta sanayiin üretimi, toptan ve perakende alımını, satışını, ithalatını, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Otomotiv, beyaz eşya ve imalat imalatını yapmak. sanayide tahta, metal parçalarının ve her türlü yedek montajı, toptan ve perakende alımını, satışını, ithalatını, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Süratli ve temizlik ürünlerinin imalatı, toptan ve perakende alımını, satışını, ithalatını, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Süngerden her türlü araç-gereç ve üretim üretimi, toptan ve perakende alımını, satışını, ithalatını, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 2-Yukarıda bahsi genel ve/yada bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makina, aygıt, vasıta ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul ambalaj malzemelerinin ve kalıpların imalatını, ithalatını, ihracını yapmak için bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde her tür yurt haricinde tesis, yapınak, depo ve tesis ve işletmek. Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm ülkelerdede olmak.3-Sermayesi Kanunu?nun madde 21/1 yapımında kalmakla, şirketi ile ilgili tesislerde yerli ve şirkete ortak olmak, yurt içi ve yurtdışındaki tüm üreticilerini, tedarikçileri ve distribütörlüğünün yapmak, taşıma firmalarının yapmak. araçlardan yararlanmak, kiralamak, satın almak, gayrimenkul kiralamak, kiraya vermek, lehte ve kiralamak, kiraya vermek, lehte ve kiralamak, bu rehin ve kredi almak. imalini için telif hakkı, patent, marka bilmek, lisans benzer biçimde sınanı hakları iktisap etmek ve ilişkilendirmek. Bu imalat ile ilgili makinaların teçhizatı ve orijinali imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. İşletme ile ilgili makine ve her türlü yapınak ve tesisi tesisi ile ilgili ve işletmektir sermayesi Mevzuatına yönelik projeyle ilgili projen yada mülk sahibi olabilir. Keza, satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek olan kendi projelerinde bunların her türlü borçlarına ödenebilecek olan tekrardan kazanılabilir, bunlar üstünde ticari işler rehni tesis edebilir ve işletmeleri tekrardan satın alabilirler. Ana para Piyasası ortamına uygun olabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ay yada kişisel her türlü olasını alabilir yada bu tarz şeyleri sizin için yaratabilecek şeylerde olabilir. Şirket kendi borçları için satın alma alacaklılara ipotek de olmak suretiyle her türlü ayni yada kredi vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil kiralama iş ve satışlarını kabul edebilirler. Yatırımcıların satın alınmasına yönelik hususi haller kapsamındaki sermayesi Mevzuatı satın alacakların satın alınması ve satın alma yetkisine haiz olmasıyla, şirket yönetiminden satın alınan kişilere kefil olabilir, güvence verebilir, krediye haiz olan bu tür varlıkların satın alınabilir kredilere mülkleri üstündeki satın alma tesisleri, işletme rehni satın alabilir. Firmanın kendi mülkiyeti ve 3. iyelik hakkına haiz, kefalet kiralama hakkı yada ipotek dahil rehin hakkı mülkiyetinde ana para piyasasını mevzuatı esaslara uyulur. Şirket?in kendi planlamalarını geri almaları, tamamlanma ve ilgili düzenlemelere uygun olarak hareket edilir ve lüzumlu hususi durum açıklamaları yapılır. Ana para Piyasası Sisteminde kullanılacak sistem ayarlarına uygun olmayan yapılandırma oluşturma işlemi, tamamlamalarının yapılması ve yıl içinde yapılacakların genel kurullarının bilgisine yapılacak, satın alınmayan genel kurulların genel kurullarında yapılacak seçimlerle, kendi planlarına yönelik genel kurulacak sistem tarafınca yapılacak olan temellere derneklere, olabilire ve kurumlara bağış ve bağışta bulunan derneklere üyeleri, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda genel olarak tahmini tutarda ödenmez yapılamaz ve satılabilir kar matrahına eklenmiş olur. Ana para Piyasası meydana getirecek miktarına üst yetkisi yetkisine haiz değildir. genel kurulacak olanlardan başka okul için yararlı ve okulluzumlutenden başka bir iş kurulacağında genel kurul onayına başvurulacak. Ana sözleşme tadili özelliği olan bu kararın uygulanabilmesi için, firmanın tüm ana iş planında olduğu benzer biçimde, Tecim Bakanlığı ve Ana para Piyasası kurulu?

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Şahıs Üye Adına Hareket Eden Şahıs Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Zamanı İcrada Görevli Olup Olup Son 5 Yılda Tüzel Üstte olduğu Görevler Son Durum İtibariyle içinde Almış olduğu Görevler Denetim, Muhasebe ve/ Finans Alanında En Azca 5 Senelik Bire Haiz Olup Olmadığı Sermayedeki Oranı (%) Temsil Etmiş olduğu Hisse Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Bağımsızlık Beyanının Yer Almış olduğu KAP Duyurusunun Bağlantısının Bağlantısının Üyenin Aday Gösterme Komitesi Denetimini Değerlendirilip Değerlendirilmemesi Kaybeden Üye Olup Olup Olmadığı Yer Almış olduğu Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ULKAT Adam Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Hanımı İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 58.86 Bağımsız Üye Değil
ŞEYDA ERDEVECİ Hanım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Evet 3.15 Bağımsız Üye Değil
GÜL ULKAT Hanım Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı İş Adamı / İş Hanımı İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil
RAHİME ALEV DUMANLI Hanım Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2020 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİYoruma kapalı.