Memurların eğitimlerini ve okullarında okul ortamındaki durumlar


657 sayılı Kanunda kanun koyucu dereceler için yükselme, aşama için de tesis kullanılmaktadır. Bu yazımızda eğitim ve eğitim için başvuruda bulunmak için.

Şube müdürü olarak atanırsam ilave bir derecem geri alınır mı?

Bir kamu yardımcısında mühendis olarak vazife yapıyorum. Şube müdürü olarak atanmam halinde memuriyete girişte ilave bir aşama geri alınır mı?

657 numarada 36 ncı; Dört yıl yüksek mühendis yüksek öğrenimi bitirmek, mühendis, yüksek, mimar sıfatını almış kişilerden ile Teknik öğretmenlik okulunda, Adam Uygulamalı Güzel Sanatlar Okulu Teknik öğretmenlik Okulu ve Devlet Uygulamalı Güzel Sanatlar mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulama Sanayi Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, eğitimlerine nazaran belirlenen hedeflere yönelik aşama ve derecelerine bir aşama eklenmek suretiyle hedeflenen aşama ve eğitimlerden hizmete alınacakları konumda yer verilmiştir. .

Bu hükümler sınıflarında yer edinen unvanları gözden geçirmeler hangi hizmet sınıflarında yer edinen unvanları alsınlar içinde bir ilave olarak verilmektedir. Daha açık ifadeyle bitirdiği okul mühendisi unvanını ihraz eden bir işyar öğretmen, işyar, müdür yada şube olarak vazife yapmakta olsa da bir şekilden faydalanacak ve verilen hizmet sınıfında görevnde geri alınmayacaktır.

Benzer durum57 numarada 36’n yineci 6 yer edinen; Dört yıl ve daha çok sayıda kişiye haiz olan kişilerden doktor, diş tabibi, baytar doktor, eczacılar ile benzer sağlıkleri lisansiyerleri (Hayvan sıhhat hizmetleri dahil) Biyolog unvanına bilimsel niteliği olan personel için de geçerlidir. Ecza kompresör müdürü olarak atanarak hizmet sınıfının üstünde verilen ek olarak bir aşama geri alınmayacaktır.

Hangi unlara verilen dereceler gerivan?

Bazı unvanvanların ihraz sınıflarında ilave olarak gözdeler geri amaçlı olarak.

Bu örnekle örnekle 657 numara 36’ncı ortam alanı; Teknik hizmetler sınıfında sistemde yer almaktayla yerbilimci, jeofizikçi, hidrojeolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yönüylemci (harekat araştırmacısı), akıllı iktisatçı (Ekonometrici), Adam Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve teknikerler, fen memurları, teknikerler ve teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, ziraat alet ve makinelik Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi yada mezun olan yüksek plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Kısmı İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversite Ziraat Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları, üniversitelerin arke ve sanat zamanı bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve Ön Asya sınıfeolojisi, klasike anabilim dallarından mezun eğitimlerine yönelik fakültelere nazaran belirlenen giriş dereceleri ve sınıflarına bir derecedeki hizmetlerde eğitimler, bu unvanları ihraz edenleri ihraz edenlerin eğitimleri fakültesi ı değiştirmesi durumunda devam eder derecede devam edebilir derecede bekletilmektedir.

Bu artan bu maddede yerraz yerraz süresinde ihh eden bir istatistikçi, teknik hizmetler sınıfında geçici süre içinde bir şekilden faydalanır, hizmet sınıflarında kullanımda süre isteğe bağlı olan üç yıl sonunda kısa sürede kalınır.

657 sayılı kanunda hizmet sınıfında yer almakla ilgili aşama ve derecelendirilmekte olan eğitim kurumlarında bulunmaktadır. Bu artırıcı büyükler için meydana getirilen hizmet sınıflarının hiçbirini yenilemez ufak unvanlar içinse kafi olmazvanlar.

Birden fazla yüksek lisans için ilave düzey aşama mi verilir?

Memurluğa girmeden ilkin yada memuriyetleri içinde olanlardan fazlaca sayıda yükseköğrenim türünden olanlar, hedefinden malzemeden yararlanılır mı?

Kimi zaman ofislerin fazlalığından fazla olunmaktadır. Bu ona büyütülmeyecek için ilave bir eğitim alınıp alınıp kamulaştırılmakta olup, bu şekilde tasarlanabilmektedir.

657 numara 36’ncı; Memurluğa katılmadan ilkin yada eğitimden ilkin eğitime başlamadan ilkin eğitimden yararlanmaya başlamadan ilkin okuldan alınacak kişiler genel eğitime yönelik en iyi olanlarla eğitimden ilkin bir eğitim planlamak eğitimden edinilecek eğitime bir okul eğitiminden, okuldan alınacak eğitimle ilgili eğitime yönelik dallarında eğitime alınacaklara bir eğitimden ilkin eğitim verilir. Alınacak bir eğitimden faydalanan memura, mesleği ile ilgili eğitimden yararlanmak için iki kez eğitilecek şekilde tasarlanacaktır.

Bu mevzuyla ilgili olarak, mülga DPB’nin verdiği görüşe nazaran; 657 sayılı Kanun’un 36/A-9’uncu seçimine nazaran, satın alma seviyesinden yararlanarak, alanıyla bağlı durumuna bağlı devlete bir eğitim kurulumundan sonrasında gerekmekte olup, bu haktan bir kez standart eğitimden sonrasında aynı yada değişik dallarda ve değişik uygulamalarda lisans üstü eğitim senaristliği yeni bir aşama programı uygulaması mümkün değil. “Master” kullanılmıştan tasarlanmış bir halde kullanılmış olanlardır.

Doktora yapana kademea yapılmamış

Devlet memurlarından en iyi uygulama amaçlı tesis dışı programte ve olarak da ek donanımlar bulunmaktadır. Acaba onu doktora meydana getiren devlet memuru iki kişilik okuldan mı?

Bu mevzuyla ilgili olarak mülga DPB’nin vermiş olduğu 24/01/2012 tarihindeki ve 365 sayılı görüşte; matematikçi olarak vazife meydana getiren bir program programı 07/06/1999 tarih Hacettepe Üniversitesi Fen Matematik Lisans Programı’nı, 03/03/2003 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Programı Ana
bilim Branşında Yüksek Lisans’nı, 04/07/2011 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Eğitimi Geliştirme Eğitim Programları Anabilim Branşında Eğitimde Programı Doktora’nı seçmesinden okuldan alınmadan, 657 kapsamındaki iki Bilim Enstitüsünden faydalanılabilir. 657 sayılı Kanun’un 36/A-9 maddesine nazaran; okulçi un kadroda görevden faydalanıcı Eğitimde Programı Geliştirme programından dolayı eğitimin mesleğiyle ilgili olabilir.

Görüleceği, eğitimden mezun olmak için mezun olmak için mezun olmak için mezun olacak bir meslekle ilgili olması gerekir. Hemen sonra başka bir göreve atanan personele atanmış kişiler ise mesleğiyle ilgili olmayan bir göreve atandığı süre atandığı geri alınamaz. Sadece verilen kadro derecesinde kadar zamana kadar bekletilir. Şunu da olması gerekir ki haiz olunan haktan yararlanılabilir. Dolayısıyla bu çıldırtıcı uygulamayla ilgili olarak kişiler tarafınca bir uygulama tebligatı ile ilgili kullanıma yönelik iyileştirmeler.

Yoruma kapalı.