Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda değişiklik teklifi yasalaştı – Son Dakika Türkiye Haberleri

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren eylem ve haller sıralanıyor.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki emek harcamaları pozitif yönde olan yada ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir aşama hafifçe olan disiplin cezası uygulanabilecek.

Meskun yerlerde tabanca atmak, devlet yada kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına gore görevden çıkarma cezası verilecek.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve vazife yerinden erken ayrılmak, uzun soluklu yada görevi aksatacak halde gerçekleşmişse; yazılı kağıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üstünde işlenen yasak fiiller devlet yada kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına, aksamasına niçin olmuşsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yada dikkatsizlik sonucu yaralamaya yada ölüme sebebiyet verilmesi halinde, işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin mevzusunun ehemmiyet ve değerine gore de görevden çıkarma cezası yoluna gidilecek.

Kasıtlı olarak, verilen komut ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, vazife mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, vasıta, gereç, tabanca, aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yada çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine karşın geri vermemek fiilleri, devleti yada kişileri zarara uğratmışsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylem yada halin bir yıl içinde tekrarında bir aşama ağır ceza uygulanacak. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem yada haller sebebiyle verilen disiplin cezalarının 1 yıl içinde üçüncü uygulamasında bir aşama ağır ceza verilecek.

SİLAH RUHSATLARINA YENİ DÜZENLEME

Güvenlik hizmetleri sınıfında belli bir süre vazife yaptıktan sonrasında sıhhat sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenler, gene güvenlik teşkilatına hizmet veren genel yönetim hizmetleri sınıfına, lüzumlu sıhhat şartlarını taşımaları halinde açıktan atanabilecek. Bu kişiler, düzenleme yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde Güvenlik Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden tabanca ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.

Jandarma Asayiş Vakfı, kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanacak.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KURULUYOR

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde, lisans mezunu polis memurları ile gereksinim duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Güvenlik Genel Müdürlüğünce belirlenecek minimum 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarı göstermiş olanlara, ilk aşama amirlik eğitimi verilecek.

İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye talebe alınabilecek.

Fakültenin esas talebe deposu, sınavların yapıldığı senenin 1 Ocak zamanı itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

İç Güvenlik Fakültesi ve ilk aşama amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde parasız iaşe edilecek, yatırılacak, sıhhat giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek gereksinimleri devletçe karşılanacak.

Polis memuru olarak eğitim görenler haricinde fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk aşama amirlik eğitimi öğrencilerine ek olarak harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen oranda harçlık ödenecek.

İç Güvenlik Fakültesi yada ilk aşama amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde gereksinim duyulan kadrolara atanacak.

İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 sömestr, derslik geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 sömestr yada 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

DENETÇİLİĞE NAKLEN ATANMA

Genel bütçe ve hususi bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe hususi yarışma sınavına doğal olarak tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına doğal olarak tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık yada stajyerlikte geçen süreler dahil minimum 5 yıl vazife yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı yada sözlü sınavda başarı göstermiş olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadroları ile Göç İdaresi Başkanlığındaki denetçi kadrolarına naklen atanabilecek.

Yoruma kapalı.