Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Etik Komisyonu


Samsun İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü Etik Komisyonu
Adı Soyadı ünvanı komisyon görevi
Murat YİĞİT İl Millî Eğitim Müdürü Etik Komisyonu Başkanı
Rahmi ÜNAL Eğitim Müfettişleri Başkanı üye
Ali SEZEK İl Ulusal Eğitim Şube Müdürü üye
Ayhan YILDIZ İl Ulusal Eğitim Şube Müdürü üye

kontakt

Samsun İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi (İlk Atama) Şube Müdürlüğü

Kale Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:185

Samsun Valiliği Hükümet Konağı 55030 İlkadım/SAMSUN

Telefon : 0 362 435 54 50

Faks: : 0 362 431 93 76

E-Posta : atama55_ilk@meb.gov.tr

Ulusal Eğitim Bakanlığı Etik Komisyonu internet sayfası için tıklayınız

TC Kamu Görevlileri Etik Kurulu internet sayfası için tıklayınız

Mevzuat

1- 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.

2- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Müracaat Usul ve Esasları Hakkında Görüşler.

3- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin “.

4- 2015/21 Sayılı Eğitimciler İçin Mesleki Etik İlkelere İlişkin Millî Eğitim Bakanlığı Genelgesi.

Etik Komisyonu

25/05/2004 tarih ve 5176 ” Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Sürümü Yapılması Hakkında ” 7. içeriğine istinaden ” Kamu Görevli Esasları Hakkında ” İlkeleri Müracaat USul ve Esasları Hakkında ” 13.2005 resmi tarih ve 25785 sayılı Esasları Hakkında ” 13.2005 resmi tarih ve 25785 sayılı Hakkında ” Gazetede yayınlanarak teslim edildi. Söz mevzusu yönetmeliğin 29. ” Kurum ve kuruluşlarda, etik yerleştirmek ve geliştiriciler için etik uygulamalarla karşılaşabilecekleri uygulamalarla ilgili tavsiyelerde ve yönlendirmede yönlendirmede uygulama ve etik uygulamalarla ilgili uygulamalarda ve yönlendirmede yönlendirmede yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalar . kim.” dikkate alınır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

 • görevinde yerinende kamu hizmeti bilincine haiz olmak
 • Halka hizmet bilinci
 • hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona
 • Dürüstlük ve alışveriş
 • saygınlık ve itimat
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara
 • çıkar çatışmasından kaçınma
 • Vazife ve yetkilerin korunmasının kullanılmaması
 • Armağan alma ve çıkar sağlama
 • Kamu malları ve kullanımı
 • Savurgandan kaçınmadan
 • Bağlayıcı alışveriş ve gerçek dışı beyan
 • Informasyon verme, saydamlık ve geleceklik
 • Yöneticilerin hesap verme kısmı
 • Eski kamu hizmetiyle tanıtım
 • Mal bildiriminde bulunma

Yoruma kapalı.