Serveti Fünun Romanı Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünun Romancıları Kimlerdir?

Serveti Fünun Romanı Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünun Romancıları Kimlerdir? – Son Dakika Eğitim Haberleri

Serveti Fünun Romanı Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünun Romancıları Kimlerdir?

Servet – i Fünun Romanı Özellikleri Nelerdir?

Türk Edebiyatı’nda batı tekniği kullanılarak ortaya çıkan ilk ürünler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Önceki dönemlerde yapılan roman kusurları büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

Servet – i Fünun romanı realizm akımının tesiri altındadır.

Realizm akımının etkisi ile güçlü bir ruhsal ve özellikle de gerçekçi mekan betimlemeleri Servet – i Fünun romanlarının en belirgin özelliklerindendir.

Bu dönemin sanatçıları içe kapanık ve karamsarlık içindedirler. Bundan dolayı eserlerde hayal kırıklığı ve kaçış teması oldukça çok işlenmiştir.

Tanzimat Dönemi sanatçıları eserlerinde sosyal sorunları ele alırken bu dönem sanatçıları biraz da baskıdan kaynaklı bireysel konuları ele almışlardır. Genel olarak üçlü aşk ilişkileri, ihanet, sanat, kadın, hayal ve hakikat çatışmaları işlenmiştir.

Servet – i Fünun sanatçılarının ağır bir dil benimsemeleri sebebiyle bu dönem romanları oldukça ağır ve süslü bir dil kullanılarak yazılmıştır. Bu dönem romanları daha sonraki yılların yazarları tarafından sadeleştirilerek tekrardan düzenlenmiştir.

Bu dönem romanlarında mekan daha çok İstanbul olarak seçilmiştir. Olayların gerçekleştiği mekanlar detaylı ve gerçekçi bir şekilde uzun uzun betimlenmiştir.

Roman kahramanları daha çok seçkin ve aydın kişilerden seçilmiştir. Bununla beraber eserlerde geniş bir kişi kadrosu değil sadece olayların çevresinde yer alan kişiler yer almaktadır.

Eserlerde ki kahramanların ruhsal betimlemeleri de oldukça derin bir şekilde yapılmıştır.

Romanların kurgusu sebep sonuç ilişkilerine dayanarak oluşturulmuştur. Bu kurgularda üçlü aşk ilişkileri gibi klişeler romanlarda göze çarpar.

Dönem romanının en önemli özelliklerinden biri de psikolojik tahlillere ağırlık verilmesidir.

Gözlem ve araştırma ön plandadır.

Kahramanlar eğitimli, aydın, zengin, konaklar da yaşayan kişilerden seçilmiştir.

Eserler genellikle kötü sonla biter.

Realizm etkisiyle sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemiştir.

Batılı teknik, etkili bir şekilde uygulanmıştır.

Servet – i Fünun Romancıları Kimlerdir?

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu Servet – i Fünun dergisinde yazan ve Servet – i Fünun dönemi yazarlarıdır.

Yoruma kapalı.