Siyasi yasak nedir? Siyasi yasaklı olan kişi aday olabilir mi? TCK Madde 53’ün ayrıntıları – Son Dakika Türkiye Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmiş olduğu nedeni öne sürülerek yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK’nın “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Karar kesinleşirse İmamoğlu siyasal yasaklı sayılacak.

Mevzuatta yer edinen ”Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler” düzenlemesi uyarınca, politika yasağı konulmuş olan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

TCK 53. MADDE

TCK’nın “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlığıyla düzenlenen 53/1 maddesinde şu ifadeler yer ediniyor:

“Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Devamlı, süreli yada geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden yada Devlet, il, belediye, köy yada bunların denetim ve nezarete altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya yada seçime doğal olarak tüm memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,

c) Velayet hakkından; vesayet yada kayyımlığa ilişik bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, birleşke ve siyasal parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi yada denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun yada kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine doğal olarak bir meslek yada sanatı, kendi sorumluluğu altında özgür meslek erbabı yada tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

Yoruma kapalı.