VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru son günü yaklaşıyor – Son Dakika Eğitim Haberleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru süreci devam ederken netice evveliyatına yönelik araştırmalar da başladı

2021-2022 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları ocak ayının ilk haftasında adayların erişimine açılmıştı. KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burslarından ilkin değerlendirilecek olan VGM burs başvurularının bu yıl da ocak ayında neticelenmesi planlanıyor. 

Burs tutarı ne kadar?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu talebe yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti. 2022-2023 burs tutarının gelecek günlerde açıklanması planlanıyor.

Burslar Iyi mi Ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunmuş olduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne lüzumlu evraklar ile talebe adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Talebe adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube’sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafınca; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değişiklik yapma, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, web şubesi, davet merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim tutarı yada başka bir ad altında harcama ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti tutarı alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafınca yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kontakt bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Burs Başvuruları Iyi mi Değerlendirilir?

Yükseköğrenim Bursu:

-4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

– 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

– Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın arkasından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Talebe Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye nazaran değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu yüzden sizler için hazırlamış olduğumuz ve başvuru formunda yer edinen soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz icap ettiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan ilkin okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru periyodu içinde web internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üstünden erişmeniz mümkündür.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı:

– 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

– Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

ilgili hükümleri gereği Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ilköğretim, ortaokul ve liselerde tahsil gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının arkasından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Talebe Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)’ya nazaran değerlendirilmekte ve illerdeki açık kontenjanlarımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu yüzden sizler için hazırlamış olduğumuz ve başvuru formunda yer edinen soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz icap ettiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan ilkin okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru periyodu içinde web internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üstünden erişmeniz mümkündür.

Yoruma kapalı.