Zarûrât-I Dîniyye Nedir, Esasları Nelerdir? Zarûrât-I Dîniyye Kaç Tanedir?

Zarûrât-I Dîniyye Nedir, Esasları Nelerdir? Zarûrât-I Dîniyye Kaç Tanedir? – Güncel Haberler Son Dakika

Zarûrât-I Dîniyye Nedir, Esasları Nelerdir? Zarûrât-I Dîniyye Kaç Tanedir?

Zarurat-ı Dîniyye Nedir? 

Zarurat-ı Diniyye kelimesinin sözlük anlamı dinde inanılması ve uygulanması farz olan temel ilkelerdir. Dinin en temel ilkesi Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmektir. Buna kısaca Tevhid denir. 

Zarurat-ı Diniyye Esasları Nelerdir?

Dinde zorunlu kabul edilen tüm esaslar, zarurat-ı diniyyenin kapsamına girer. Buna göre Allah’ın tüm emir ve yasakları, zarurat-ı diniyyenin esaslarını oluşturur. Bunların başında Allah’a, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen tüm peygamberlere, ahiret gününe, meleklere ve Kuran’ı Kerim’e iman etmek gelir. 

Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Hz. Muhammed’e indirilen vahiyler, dinin dogmalarıdır. Bunlar değiştirilemez ve eleştirilemez. Kuran’ı Kerim’de bildirilen ve her Müslüman’ın harfiyen uyması gereken dini kurallar, zarurat-ı diniyyenin esaslarıdır. 

Zarurat-ı Dîniyye Kaç Tanedir?

Zarurat-ı Diniyye 3 tanedir. 

1- İtikadi Esaslar 

 Tevhit 

Tevhit, İslam’ın temelini oluşturur. Her Müslüman, Allah’ın bir ve tek olduğuna, ondan başka İlah olmadığına inanır. Tevhit inancı, kelam ilminde Ehad; tasavvufta ise Vahdet-i Vücut adıyla bilinir.

 Nübüvvet 

 İslam inancına göre ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed’dir. Allah, emir ve yasaklarını bildirmek için her kavme elçi göndermiştir. Hz. Musa, Hz. Lut, Hz. İbrahim, Hz. Nuh ve Hz. Eyüp, Kuran’ı Kerim’de geçen diğer peygamberlerdir. Müslümanlar, tüm peygamberlere inanırlar. Bu da nünüvvet inancının bir parçasıdır. 

 Mead 

 Ahiret inancına kısaca mead denir. 

 2- Temel İbadetler  

 Namaz (Salat), oruç, hac, zekat (infak) ve Allah’ın birliğine şehadet etmek, temel ibadetler arasında yer alır. 

 3- Haram Kılınan Şeyler

 Allah’a şirk koşmak, haram yemek, zina yapmak, yalan söylemek, iftira atmak, kul hakkı yemek ve diğer haram kılınan şeyler zarurat-ı diniyyede yer alır. 

Yoruma kapalı.